Airborne Taptoe Oosterbeek
Hèt muzikale slotstuk van de Airborne herdenkingen

Vrijwilligers

Vrijwilligers
Het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek kan niet zonder haar vrijwilligers. Al vele jaren kan de organisatie rekenen op een vaste groep mensen die zich met veel enthousiasme inzetten achter de schermen. Te denken valt aan de op- en afbouw van het terrein. Dit begint op de donderdag voorafgaand aan de taptoe met het afzetten van het Raadhuisplein. Op vrijdagmorgen wordt de container geplaatst met daarin het materiaal om het welbekende en kenmerkende decor met eigen licht- en geluidsinstallatie op te bouwen. Op zaterdag worden de stoelen gebracht en de laatste puntjes op de ï te zetten. Aansluitend aan de taptoe op zaterdagavond wordt alles weer afgebouwd en staat op zondagmorgen alleen nog een container op het terrein. Ook tijdens de taptoeavond zelf draait het hele programma op eigen vrijwilligers.

In 2019 heeft het stichtingsbestuur het besluit genomen de mogelijkheid vrijwilligers te verbijzonderen voor hun bijdrage aan het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek op te nemen in de reglementen. Aanleiding is dat vanaf het moment van ontstaan in 1975 tot heden er verschillende personen zijn (geweest) die zich op uitzonderlijke wijze ingezet hebben voor het evenement. Vandaag de dag zijn er nog altijd mensen die betrokken zijn vanaf het eerste uur. De organisatie is daar trots op en deze personen vooral zeer erkentelijk. Het heeft er immers toe geleid dat dit evenement is uitgegroeid tot een internationaal zeer gewaardeerd evenement. 

Ereleden
Toegekend door bestuur en vrijwilligers van de Airborne Taptoe Oosterbeek als blijk van waardering voor de belangeloze en buitengewone bijdrage aan, inzet voor en betrokkenheid bij het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek, aan:

● Rob Derwig
● Chris van Os
● Pascal Melse

Leden van Verdienste
Toegekend door bestuur en vrijwilligers van de Airborne Taptoe Oosterbeek als blijk van waardering voor de jarenlange vrijwillige medewerking en betrokkenheid bij het evenement Airborne Taptoe Oosterbeek, aan:

● Ineke Doornekamp - Postema
● Hélen Derwig - van Bruxvoort